นักศึกษาตำบลคูคต สอบ สนามสอบโรงเรียนวัดลาดสนุ่นนะค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลสอบ กศน.ตำบลคูคต (ครูหนิง)

ประกาศผลสอบประจำภาคเรียน 1/2555
กศน.ตำบลคูคต ระดับ ม.ปลาย
อาจารย์ ญาณิศา  โยพันดุง


ประกาศผลสอบ ศรช.เดชเจริญ (ครูเณ)


ประกาศผลสอบประจำภาคเรียน 1/2555
ศรช.เดชเจริญ  ระดับ  ม.ปลาย
อาจารย์อริณี  โยพันดุง

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นักศึกษาทุกท่านโปรดทราบ

เปิดภาคเรียนที่่ 1/2555  
ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 13  พฤษภาคม 2555  
เวลา 9.00 น.  ณ  กศน.ตำบลคูคต

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
วันที่ 8 เมษายน 2555  เวลา 9.00น.
ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา
นักศึกษาที่ตก ให้มาสอบซ่อม
วันที่ 8 เมษายน  2555 เวลา 9.00น.-15.00น. 
ณ.ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำลูกกา